joutsen_192942410.jpg
voikukka_137674295.jpg
karhu.jpg
pöllö_191031110.jpg
ilves_104096096.jpg
vuosirengas_119421808.jpg
kotka_145086448.jpg
joutsen_192942410.jpg

Autamme yrittäjiä rakentamaan menestystarinoita.


SCROLL DOWN

Autamme yrittäjiä rakentamaan menestystarinoita.


Juuri Partners on uusi suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus sekä velkarahoitus.

Juuri Partners tukee yrittäjiä/omistajia yrityksen kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä rahoittajana että yritykseen voimakkaasti sitoutuneena ulkopuolisena sparraajana. Juuri Rahaston kohdeyrityksissä enemmistöomistajina jatkavat yrittäjät/omistajat hyötyvät yhteisesti aikaan saadusta omistaja-arvon kasvusta.

Juuri Partners on rahaston hallinnointiyhtiö, joka etsii Juuri Rahastoon uusia sijoituskohteita, kehittää kohteita aktiivisesti sekä irtautuu niistä. Juuri Rahaston pääomat ovat kotimaisilta vakavaraisilta institutionaalisilta sijoittajilta. 

voikukka_137674295.jpg

Toimintamalli


Toimintamalli


Juuri Partners on vaihtoehtoinen rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Juuri tukee yrityksen omistajia ja johtoa strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä kokonaisvaltaisesti hallitustyöskentelystä operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

Kohdeyrityksen kasvuun tarvittava rahoitus räätälöidään aina yrityksen kehittämisen lähtökohdista. Tavoitteena on tukea kohdeyrityksiä mm:

icon-kehitys.png

Liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvun esteiden poistossa

icon-rahoitus.png

Kasvuinvestointien rahoittamisessa

icon-omistusrakenne.png

Laajemmassa omistusrakenteen muutoksessa 

 
icon-rajotteidenpoisto.png

Kasvuun liittyvien käyttöpääomahaasteiden poistamisessa

icon-jalleenrahoituskyky.png

Jälleenrahoituskyvyn parantamisessa

 

Kokonaisrahoitus on tyypillisesti 2-8 miljoonaa euroa yksittäiselle yritykselle. Rahoitukseen yhdistetään aina kontrolloitu vähemmistöomistus sekä kohdeyrityksen näkökulmasta optimaaliseen rahoittamiseen sopiva velkarahoitus. Rahoitusaika on yleensä 2 – 4 vuotta.

Juuri Partners jakaa vahvan yhteisen intressin kohdeyhtiöiden enemmistöomistajien kanssa yhtiön kehittämisessä ja omistaja-arvon kasvattamisessa.  

Juuri Partners noudattaa kohdeyritysten arvonmäärityksissä ja raportoinnissa alan kansainvälisiä ohjeistuksia ja standardeja.

karhu.jpg

Vastuullisuus


Vastuullisuus


Juuri Partners on sitoutunut toimimaan sijoittajana ja omistajana vastuullisesti.  Vastuullisuustyömme tavoitteena on kehittää entistä arvokkaampia, kasvukykyisempiä ja vastuullisempia yrityksiä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vastuullisuus on integroitu osa sijoitusprosessiamme, omistaja-agendaamme ja raportointiamme.  Sijoitustoimintamme tavoitteena on salkkuyhtiöidemme omistaja-arvon pitkäjänteinen kasvattaminen kytkemällä vastuullisuusteemat salkkuyhtiöidemme strategisiin tavoitteisiin.

Aktiivisena vähemmistöomistajana meillä on mahdollisuus vaikuttaa suoraan salkkuyhtiöidemme vastuullisuuskysymyksiin.  Salkkuyhtiömme ovat kuitenkin pk-yrityksiä ja meidän on mitoitettava vastuullisuustyömme kohdeyritystemme resurssien ja vastuullisuuskysymysten olennaisuuden mukaisesti. Toiminnallemme on keskeistä omistaja-arvoon vaikuttavien olennaisten vastuullisuuskysymysten systemaattinen seuranta ja johtaminen salkkuyritystemme omistajana.

Juuri Partnersin osakas Tapani Varjas vastaa vastuullisuustoiminnostamme.

Lue lisää

pöllö_191031110.jpg

Tiimi


Tiimi


Juuri Partnersin tiimissä on neljä perustajaosakasta, joilla kaikilla on laaja-alainen rahaston toimintaa tukeva osaamispohja. Tiimi kostuu monipuolisesta yrityksen kehittämisen, hallitustyöskentelyn, liiketoiminnan johtamisen, markkinoinnin & brändinrakennuksen, rahoituksen, yritysjärjestelyiden ja pääomasijoitustoiminnan osaamisesta. 

DU3E2758_pp.jpg

Samuli

Työuransa Samuli on tehnyt rahoitusalalla, viimeiset 8 vuotta hän on toiminut toimitusjohtajana kahdessa eri yhtiössä. Samulilla on laajalti kokemusta yritystoiminnan aloittamisesta, kasvattamisesta sekä myymisestä ja hän on toiminut useissa eri hallituksissa alkaen perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana 90-luvun alkupuolella. Samuli on toiminut pääomasijoitusalalla toistakymmentä vuotta ja toimii Juuri Rahaston hallinnointiyhtiö Juuri Partners Oy:n toimitusjohtajana. 

DU3E2803_pp.jpg

Markus

Markuksella on monipuolinen, yli 20 vuoden kokemus yrittäjänä, konsulttina sekä ammattijohtajana yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän omaa vahvan taustan erityisesti myynnin, markkinoinnin ja brändin tuloksekkaasta rakentamisesta. Markus vastaa kohdeyritysten analysoinnista, niiden strategiatyöskentelyn, liiketoiminnan kehittämisen ja muutosjohtamisen tukemisesta, sekä liiketoiminnan kehitysohjelmien toteutuksen seurannasta kohdeyhtiöissä.

DU3E2778_pp.jpg

Anita

Anitalla on reilu 20 vuoden kokemus yritysjärjestelyiden rahoittamisesta sekä velkainstrumenteilla että oman pääoman ehtoisesti. Hän on kokenut yritysten analysoija ja omaa vahvaa toimiala- sekä rahoitusmarkkinaosaamista. Anita vastaa kohdeyritysten taloudellisesta analyysistä, sijoitusten rakenteen suunnittelusta, rahoitusjärjestelyiden toteutuksesta, kohdeyritysten taloudellisesta seurannasta, jälleenrahoituksesta ja irtautumisten valmisteluista.

Hanna

Hannalla on monipuolinen kokemus yritysten kokonaisvaltaisesta analysoinnista sekä yritysjärjestelyiden rahoittamisesta erilaisilla velkainstrumenteilla. Hanna vastaa kohdeyritysten analysoinnista, rahoitusjärjestelyjen toteutuksesta sekä kohdeyritysten seurannasta.

JONI

Jonilla on lähes 20 vuoden kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä kotimaisissa sekä ulkomaisissa konserneissa. Aikaisemmissa positioissaan hän toiminut johtoryhmän jäsenenä, vastaten taloushallinnosta, hallinnosta, logistiikasta sekä IT-funktioista. Sisäinen ja ulkoinen laskenta, raportointi, budjetointi ja ennustaminen, kannattavuuslaskenta ovat muun muassa ovat hänen erityisalaansa. Joni vastaa kohdeyritysten talouden, hallinnon, raportoinnin sekä järjestelmien kehittämisestä.

DU3E2793_pp.jpg

Tapani

Tapanilla on laaja-alainen, noin 20 vuoden kokemus yrittäjyydestä, investointipankkitoiminnasta, yritysjärjestelyistä, vähemmistöomistamisesta, hallinnointitavasta (corporate governance) ja riskienhallinnasta. Tapani vastaa kohdeyritysten hallinnointitavan kehittämisestä, yritys- ja rahoitusjärjestelyiden dokumentaatiosta, riskienhallinasta ja omistaja-arvolähtöisen yritysvastuun toteutumisesta sijoitustoiminnassa.             

tommi

Tommilla on kokemusta investointipankkitoiminnasta, niin yritysjärjestelyistä kuin listautumisistakin, sekä vahva tausta strategian ja markkinoiden analysoinnista. Tommi tukee kohdeyrityksiä strategian toteuttamisessa ja tuottaa markkina-analyysia.
 

 

Hallitus

Juuri Partnersin hallitus koostuu neljästä ulkopuolisesta jäsenestä sekä yhdestä Juuri Partnersin osakkaasta. Hallitukseen olemme hakeneet laajaa osaamista erityisesti strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, yrittäjyydestä, rahoituksesta, maineenhallinnasta sekä mediasuhteista.

Jukka Hienonen, hPJ

Tausta: Paroc (hpj), SRV (CEO), Finnair (CEO), Stockmann (hpj)

Vahvuudet: Hallitustyöskentely, johtaminen, strategiatyö, kansainvälistyminen, vähittäiskauppa, kiinteistöt 

Miksi Juuri? Monen kasvuyrityksen pullonkaula on rahoitus. Juuri Partners monipuolistaa pk-yritysten rahoitusinstrumentit tämän päivän tasolle. Mukanaolomme vähemmistöomistajana mahdollistaa yrittäjälle täysipainoisen keskittymisen yrityksensä kehittämiseen.

Jouni Heinonen

Tausta: Pohjoisranta Burson-Marsteller (CEO, partner), Wallstreet Financial Services (hallituksen jäsen), Erweko (hallituksen jäsen)

Vahvuudet: Maineenhallinta ja maineriskit, yritysviestintä, kriisiviestintä, sijoittajaviestintä ja hallitustyöskentely.

Miksi Juuri? On pääomasijoittajia ja pääomasijoittajia – Juuren missiona on kasvattaa ja kehittää menestyviä PK-yrityksiä, juuri sitä mitä Suomi nyt tarvitsee.

Pertti korhonen

Tausta: DNA (hpj), Outotec (CEO), Elektrobit (CEO), Nokia (CTO, johtokunnan jäsen), Nokia Mobile Phones (EVP, Operations Logistics,  Sourcing), pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenyyksiä (Ahlström, Rautaruukki, Elisa, QPR)

Vahvuudet: Teknologia- ja ohjelmistoliiketoiminta, tuote- ja projektiliiketoiminta,  digitalisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, yritysvastuu

Miksi Juuri? Juurella on vahva missio auttaa Suomalaisia PK-yrityksiä kasvuun vahvassa yhteistyössä yrittäjän kanssa. Juuri tätä Suomi nyt tarvitsee.

topi paananen

Tausta: Peikko Group (CEO), Foxconn, Eimo, Akzo Nobel

Vahvuudet: Yrittäjyys sekä perheyrittäjyys, johtaminen, kansainvälisyys ja kasvu

Miksi Juuri? Juuren strategia rahoittaa ja tukea yritysten kasvua sopii varmasti niin kansainvälistymään pyrkiville yrityksille kuin perheyrityksillekin ja Juuren kautta saan antaa osaamista ja kokemustani suomalaisten pk-yritysten käyttöön.

ilves_104096096.jpg

Kohdeyritykset


Kohdeyritykset


 
 

Tavoitteena on löytää noin 15 kehitys- ja kasvukykyistä suomalaista pk-yrittäjää ja – yritystä, joiden liikevaihto on noin 5-50 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tulee olla tervettä; yhtiön tuote ja/tai palvelu on pitkällä tähtäimellä kilpailukykyinen, se asemoituu hyvin kilpailukenttään ja toimialan näkymät ovat vähintään vakaat. Kohdeyritykset ja niiden omistajat ovat halukkaita kehittämään toimintaansa ja kasvamaan sekä valmiita sitoutumaan yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.

 

SIJOITUKSET

 

KAS-TELINEET

KAS-Telineet tarjoaa laadukkaita telinevuokraus- ja sääsuojauspalveluita rakentamisessa ja teollisuudessa. Yhtiö on aloittanut toimintansa 1983 Kaskisissa ja liikevaihto tilikaudella 2016 oli EUR 5,3 m. Juuri lähti tukemaan johtoa yhtiön kasvusuunnitelman toteuttamisessa syksyllä 2015.

PUUHA GROUP

Puuha Group on palkittu turkulainen leikki-, liikunta- ja ulkoiluvälineyritys. Juuri lähti mukaan vuonna 2016 rakentamaan yhtiön kasvutarinaa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli EUR 4,9 m.

ATTIDO

Attido kehittää ratkaisuja, jotka vapauttavat yritysten ajan oleelliseen tehostamalla työn ja päätösten tekemistä arjen rutiinitehtäviä ja prosesseja automatisoimalla. Yhtiön erityisosaamista ovat taloushallinnon ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä analytiikkaratkaisujen kehittäminen ja ylläpito. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli EUR 10 m. Juuri sijoitti yhtiöön vuonna 2016.

hydroline

Hydroline on vuonna 1962 perustettu hydraulisylintereiden suunnitteluun, valmistamiseen ja elinkaaripalveluihin erikoistunut yhtiö. Juuri lähti tukemaan yhtiön kasvusuunnitelmaa 2017. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli EUR 36m.

finelcomp-logo3.jpg

finelcomp

Finelcomp Oy tuottaa ratkaisuja sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi- ja kiinnitysmekaniikan tarpeisiin sekä tarjoaa korkealaatuista ja kilpailukykyistä ohutlevyosien sopimusvalmistusta asiakkailleen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli EUR 16m. Juuri sijoitti yhtiöön vuonna 2018.

 

valioravinto

Valioravinto on perustettu Pietarsaaressa vuonna 1960 ja on suomen vanhin luontaistuotealan yritys. Yhtiön liikevaihto 2016 oli EUR 8,8 m. Yhtiössä toteutettiin sukupolvenvaihdos 2016, jonka yhteydessä Juuri lähti mukaan uuden yrittäjän kumppaniksi.

N-Clean

N-Clean on siivouspalveluyritys, joka toimii valtakunnallisesti Suomessa sekä Tukholmassa Ruotsissa. N-Cleanin liikevaihto 2016 päättyneellä tilikaudella oli EUR 25,6 m. Juuri sijoitti yhtiöön vuonna 2016.

 

Destaclean

Destaclean on rakennus- ja pakkausmateriaalien kierrätykseen erikoistunut kiertotalousyritys, joka edistää materiaalien kierrätystä vastaanottamalla ja lajittelemalla jätteitä, sekä kehittämällä kierrätysmateriaaleja ja –tuotteita. Yhtiön liikevaihto oli 2016 EUR 8,5m. Juuri lähti mukaan rakentamaan yhtiön kasvua keväällä 2017.

esa_kuokka_logo_090130.jpg

esa kuokka

Esa Kuokka on elintarvikkeiden viileä- ja pakastejakeluun erikoistunut logistiikkayhtiö. Yhtiö on rakentanut korkeaan laatuun ja teknologiaan perustuvia palvelukonsepteja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli EUR 22m. Juuri sijoitti yhtiöön vuonna 2018.

kotka_145086448.jpg

Yhteystiedot


Yhteystiedot


 

Juuri Partners Oy

Urho Kekkosen katu 7 B
00100 Helsinki

 

Samuli Sipilä
Toimitusjohtaja, Partner
040-771 1764
samuli.sipila(a)juuripartners.fi

Markus Einiö
Partner
050-594 6363
markus.einio(a)juuripartners.fi

Anita Ojala
Partner
040-826 2085
anita.ojala(a)juuripartners.fi

Hanna Viinikainen
Manager
050-407 1788
hanna.viinikainen(a)juuripartners.fi

Joni Mäkelä
CFO
040-757 3772
joni.makela(a)juuripartners.fi

Tapani Varjas
Partner
040-555 5758
tapani.varjas(a)juuripartners.fi

Tommi Asmala
Manager
040-534 6228
tommi.asmala(a)juuripartners.fi