Tavoitteena on löytää noin 15 kehitys- ja kasvukykyistä suomalaista pk-yrittäjää ja – yritystä, joiden liikevaihto on noin 5-50 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tulee olla tervettä; yhtiön tuote ja/tai palvelu on pitkällä tähtäimellä kilpailukykyinen, se asemoituu hyvin kilpailukenttään ja toimialan näkymät ovat vähintään vakaat. Kohdeyritykset ja niiden omistajat ovat halukkaita kehittämään toimintaansa ja kasvamaan sekä valmiita sitoutumaan yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.

 

SIJOITUKSET

 

KAS-TELINEET

KAS-Telineet tarjoaa laadukkaita telinevuokraus- ja sääsuojauspalveluita rakentamisessa ja teollisuudessa. Yhtiö on aloittanut toimintansa 1983 Kaskisissa ja liikevaihto tilikaudella 2016 oli EUR 5,3 m. Juuri lähti tukemaan johtoa yhtiön kasvusuunnitelman toteuttamisessa syksyllä 2015.

PUUHA GROUP

Puuha Group on palkittu turkulainen leikki-, liikunta- ja ulkoiluvälineyritys. Juuri lähti mukaan vuonna 2016 rakentamaan yhtiön kasvutarinaa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli EUR 4,9 m.

 

ATTIDO

Attido kehittää ratkaisuja, jotka vapauttavat yritysten ajan oleelliseen tehostamalla työn ja päätösten tekemistä arjen rutiinitehtäviä ja prosesseja automatisoimalla. Yhtiön erityisosaamista ovat taloushallinnon ja toiminnanohjausjärjestelmien sekä analytiikkaratkaisujen kehittäminen ja ylläpito. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli EUR 10 m. Juuri sijoitti yhtiöön vuonna 2016.

hydroline

Hydroline on vuonna 1962 perustettu hydraulisylintereiden suunnitteluun, valmistamiseen ja elinkaaripalveluihin erikoistunut yhtiö. Juuri lähti tukemaan yhtiön kasvusuunnitelmaa 2017. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli EUR 36m.

 

valioravinto

Valioravinto on perustettu Pietarsaaressa vuonna 1960 ja on suomen vanhin luontaistuotealan yritys. Yhtiön liikevaihto 2016 oli EUR 8,8 m. Yhtiössä toteutettiin sukupolvenvaihdos 2016, jonka yhteydessä Juuri lähti mukaan uuden yrittäjän kumppaniksi.

 

N-Clean

N-Clean on siivouspalveluyritys, joka toimii valtakunnallisesti Suomessa sekä Tukholmassa Ruotsissa. N-Cleanin liikevaihto 2016 päättyneellä tilikaudella oli EUR 25,6 m. Juuri sijoitti yhtiöön vuonna 2016.

 

Destaclean

Destaclean on rakennus- ja pakkausmateriaalien kierrätykseen erikoistunut kiertotalousyritys, joka edistää materiaalien kierrätystä vastaanottamalla ja lajittelemalla jätteitä, sekä kehittämällä kierrätysmateriaaleja ja –tuotteita. Yhtiön liikevaihto oli 2016 EUR 8,5m. Juuri lähti mukaan rakentamaan yhtiön kasvua keväällä 2017.