Juuri Partnersin tiimissä on neljä perustajaosakasta, joilla kaikilla on laaja-alainen rahaston toimintaa tukeva osaamispohja. Tiimi kostuu monipuolisesta yrityksen kehittämisen, hallitustyöskentelyn, liiketoiminnan johtamisen, markkinoinnin & brändinrakennuksen, rahoituksen, yritysjärjestelyiden ja pääomasijoitustoiminnan osaamisesta. 

DU3E2758_pp.jpg

Samuli

Työuransa Samuli on tehnyt rahoitusalalla, viimeiset 8 vuotta hän on toiminut toimitusjohtajana kahdessa eri yhtiössä. Samulilla on laajalti kokemusta yritystoiminnan aloittamisesta, kasvattamisesta sekä myymisestä ja hän on toiminut useissa eri hallituksissa alkaen perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana 90-luvun alkupuolella. Samuli on toiminut pääomasijoitusalalla toistakymmentä vuotta ja toimii Juuri Rahaston hallinnointiyhtiö Juuri Partners Oy:n toimitusjohtajana. 

DU3E2803_pp.jpg

Markus

Markuksella on monipuolinen, yli 20 vuoden kokemus yrittäjänä, konsulttina sekä ammattijohtajana yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän omaa vahvan taustan erityisesti myynnin, markkinoinnin ja brändin tuloksekkaasta rakentamisesta. Markus vastaa kohdeyritysten analysoinnista, niiden strategiatyöskentelyn, liiketoiminnan kehittämisen ja muutosjohtamisen tukemisesta, sekä liiketoiminnan kehitysohjelmien toteutuksen seurannasta kohdeyhtiöissä.

DU3E2778_pp.jpg

Anita

Anitalla on reilu 20 vuoden kokemus yritysjärjestelyiden rahoittamisesta sekä velkainstrumenteilla että oman pääoman ehtoisesti. Hän on kokenut yritysten analysoija ja omaa vahvaa toimiala- sekä rahoitusmarkkinaosaamista. Anita vastaa kohdeyritysten taloudellisesta analyysistä, sijoitusten rakenteen suunnittelusta, rahoitusjärjestelyiden toteutuksesta, kohdeyritysten taloudellisesta seurannasta, jälleenrahoituksesta ja irtautumisten valmisteluista.

Hanna

Hannalla on monipuolinen kokemus yritysten kokonaisvaltaisesta analysoinnista sekä yritysjärjestelyiden rahoittamisesta erilaisilla velkainstrumenteilla. Hanna vastaa kohdeyritysten analysoinnista, rahoitusjärjestelyjen toteutuksesta sekä kohdeyritysten seurannasta.

JONI

Jonilla on lähes 20 vuoden kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä kotimaisissa sekä ulkomaisissa konserneissa. Aikaisemmissa positioissaan hän toiminut johtoryhmän jäsenenä, vastaten taloushallinnosta, hallinnosta, logistiikasta sekä IT-funktioista. Sisäinen ja ulkoinen laskenta, raportointi, budjetointi ja ennustaminen, kannattavuuslaskenta ovat muun muassa ovat hänen erityisalaansa. Joni vastaa kohdeyritysten talouden, hallinnon, raportoinnin sekä järjestelmien kehittämisestä.

DU3E2793_pp.jpg

Tapani

Tapanilla on laaja-alainen, noin 20 vuoden kokemus yrittäjyydestä, investointipankkitoiminnasta, yritysjärjestelyistä, vähemmistöomistamisesta, hallinnointitavasta (corporate governance) ja riskienhallinnasta. Tapani vastaa kohdeyritysten hallinnointitavan kehittämisestä, yritys- ja rahoitusjärjestelyiden dokumentaatiosta, riskienhallinasta ja omistaja-arvolähtöisen yritysvastuun toteutumisesta sijoitustoiminnassa.             

tommi

Tommilla on kokemusta investointipankkitoiminnasta, niin yritysjärjestelyistä kuin listautumisistakin, sekä vahva tausta strategian ja markkinoiden analysoinnista. Tommi tukee kohdeyrityksiä strategian toteuttamisessa ja tuottaa markkina-analyysia.
 

 

Hallitus

Juuri Partnersin hallitus koostuu neljästä ulkopuolisesta jäsenestä sekä yhdestä Juuri Partnersin osakkaasta. Hallitukseen olemme hakeneet laajaa osaamista erityisesti strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, yrittäjyydestä, rahoituksesta, maineenhallinnasta sekä mediasuhteista.

Jukka Hienonen, hPJ

Tausta: Paroc (hpj), SRV (CEO), Finnair (CEO), Stockmann (hpj)

Vahvuudet: Hallitustyöskentely, johtaminen, strategiatyö, kansainvälistyminen, vähittäiskauppa, kiinteistöt 

Miksi Juuri? Monen kasvuyrityksen pullonkaula on rahoitus. Juuri Partners monipuolistaa pk-yritysten rahoitusinstrumentit tämän päivän tasolle. Mukanaolomme vähemmistöomistajana mahdollistaa yrittäjälle täysipainoisen keskittymisen yrityksensä kehittämiseen.

Jouni Heinonen

Tausta: Pohjoisranta Burson-Marsteller (CEO, partner), Wallstreet Financial Services (hallituksen jäsen), Erweko (hallituksen jäsen)

Vahvuudet: Maineenhallinta ja maineriskit, yritysviestintä, kriisiviestintä, sijoittajaviestintä ja hallitustyöskentely.

Miksi Juuri? On pääomasijoittajia ja pääomasijoittajia – Juuren missiona on kasvattaa ja kehittää menestyviä PK-yrityksiä, juuri sitä mitä Suomi nyt tarvitsee.

Pertti korhonen

Tausta: DNA (hpj), Outotec (CEO), Elektrobit (CEO), Nokia (CTO, johtokunnan jäsen), Nokia Mobile Phones (EVP, Operations Logistics,  Sourcing), pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenyyksiä (Ahlström, Rautaruukki, Elisa, QPR)

Vahvuudet: Teknologia- ja ohjelmistoliiketoiminta, tuote- ja projektiliiketoiminta,  digitalisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, yritysvastuu

Miksi Juuri? Juurella on vahva missio auttaa Suomalaisia PK-yrityksiä kasvuun vahvassa yhteistyössä yrittäjän kanssa. Juuri tätä Suomi nyt tarvitsee.

topi paananen

Tausta: Peikko Group (CEO), Foxconn, Eimo, Akzo Nobel

Vahvuudet: Yrittäjyys sekä perheyrittäjyys, johtaminen, kansainvälisyys ja kasvu

Miksi Juuri? Juuren strategia rahoittaa ja tukea yritysten kasvua sopii varmasti niin kansainvälistymään pyrkiville yrityksille kuin perheyrityksillekin ja Juuren kautta saan antaa osaamista ja kokemustani suomalaisten pk-yritysten käyttöön.