Juuri Partners on vaihtoehtoinen rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Juuri tukee yrityksen omistajia ja johtoa strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä kokonaisvaltaisesti hallitustyöskentelystä operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

Kohdeyrityksen kasvuun tarvittava rahoitus räätälöidään aina yrityksen kehittämisen lähtökohdista. Tavoitteena on tukea kohdeyrityksiä mm:

icon-kehitys.png

Liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvun esteiden poistossa

icon-rahoitus.png

Kasvuinvestointien rahoittamisessa

icon-omistusrakenne.png

Laajemmassa omistusrakenteen muutoksessa 

 
icon-rajotteidenpoisto.png

Kasvuun liittyvien käyttöpääomahaasteiden poistamisessa

icon-jalleenrahoituskyky.png

Jälleenrahoituskyvyn parantamisessa

 

Kokonaisrahoitus on tyypillisesti 2-8 miljoonaa euroa yksittäiselle yritykselle. Rahoitukseen yhdistetään aina kontrolloitu vähemmistöomistus sekä kohdeyrityksen näkökulmasta optimaaliseen rahoittamiseen sopiva velkarahoitus. Rahoitusaika on yleensä 2 – 4 vuotta.

Juuri Partners jakaa vahvan yhteisen intressin kohdeyhtiöiden enemmistöomistajien kanssa yhtiön kehittämisessä ja omistaja-arvon kasvattamisessa.  

Juuri Partners noudattaa kohdeyritysten arvonmäärityksissä ja raportoinnissa alan kansainvälisiä ohjeistuksia ja standardeja.